fbpx

Kort om grunnlånet

Husbankens grunnlån skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og tilgjengelighet (universell utforming) i ny og eksisterende bebyggelse.

Grunnlånet er mest interessant for deg som skal oppgradere eksisterende bolig, men vi tilbyr også lån til bygging av nye boliger.

Grunnlån har gunstige betingelser og passer for deg som er opptatt av miljø, lavt energibehov og en bolig som er brukbar i alle livsfaser.

Alle kan søke om grunnlån. For å få lån må du ha fast inntekt og tilstrekkelig betjeningsevne. Betjeningsevne vurderes ut fra gjeldende SIFO satser.

Kjøpe bolig av utbygger?

Kjøper du bolig gjennom en megler eller en utbygger hvor prosjektet allerede er godkjent for finansiering i Husbanken, har utbygger ansvar for å bistå deg med informasjon om finansiering og utfylling av søknader og andre lånedokumenter.

Når kontrakt er signert skal du sende inn søknad om «Godkjenning som låntaker». Dette bistår megler eller utbygger deg med.

Det kan gis inntil 80 % finansiering av salgssum, lån kan tilbakebetales enten som ett annuitetslån eller serielån over 30 år. Det kan gis inntil 8 års avdragsfrihet innenfor den totale nedbetalingstiden (ikke ved utleie eller svak økonomi).

Husbanken vil foreta en vurdering av din betjeningsevne basert på vår låne- og livsoppholdskalkulator. Når søknaden er vurdert og godkjenning er i orden vil du få tilsendt et godkjenningsbrev. Originale lånedokumenter blir sendt til megler eller utbygger som må sørge for at disse blir signert og tinglyst.